Museu de Lleida Diocesà i Comarcal

El Museu de Lleida engloba dues col·leccions centenàries de la ciutat: l’arqueològica, propietat de la Diputació de Lleida i hereva del Museu d’Antiguitats, i la diocesana, que va integrar l’antic Museu Diocesà fundat el 1893 pel bisbe Josep Meseguer. El Museu també custodia el tresor artístic de la Seu Nova de Lleida.

La suma d’aquestes col·leccions dóna com a resultat que, avui dia, el museu sigui un dels referents patrimonials més importants del territori lleidatà, essencial per explicar, en la seva globalitat i complexitat, la història de l’art de Catalunya.

Carrer Sant Crist 1
25002 Lleida
Tel. 973 28 30 75
www.museudelleida.cat

Taller de Brussel·les, c. 1500-1510
Tapís amb la Suplicació de Mestra procedent de la Seu Vella de Lleida
Jaume Ferrer, mitjan segle XV
Sant Julià de la capella del palau episcopal d’Aspa (Lleida)
autor desconegut, segles XIV-XVI
Pintures murals de la Pia Almoina de Lleida
Bartomeu de Robió, tercer quart del segle XIV
Mare de Déu del monestir de Bellpuig de les Avellanes (Os de Balaguer, Lleida)
Francesc Santacruz II, c. 1679-1680
Mare de Déu Assumpta de l’església parroquial de Torres de Segre
autor desconegut, 1200-1215
Frontal d’altar procedent de l’església parroquial de Berbegal (Osca)
autor desconegut, segles X-XI. Egipte Fatimí
Conjunt de 19 peces d’escacs procedents de Sant Pere d’Àger
autor desconegut, segles VI-VII. Paleocristià
Baptisteri del Bovalar