Maneres de dir jo
Autoretrat i dones a la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya

Comissària: Cristina Masanés

35 obres
32 artistes
9 museus: Museu d’Art de Cerdanyola / Museu d’Art Contemporani de Barcelona / Museu d’Art de Girona / Museu d’Art de Sabadell / Museu d’Art Jaume Morera / Museu d’Art Modern de Tarragona / Museu de l’Empordà / Museu de Manresa / Museu Nacional d’Art de Catalunya

El jo és una idea força moderna. Primer, al segle XVII, es va haver de formular com a concepte. Després, al XVIII, en pintura es va anar imposant l’autoretrat. I finalment, al XIX, a les classes burgeses va triomfar l’hàbit de registrar la intimitat en diaris personals. I és que la modernitat va impulsar una noció de la identitat com un procés introspectiu que fa emergir de les profunditats de l’ànima un jo suposadament autèntic. Ja sigui el jo pensant de l’assaig, el retrat pintat o la veu privada de qui escriu un diari, el que hi ha en joc és la pregunta, sempre incòmoda, de qui respon al meu nom.

Aquest és un trajecte virtual per les col·leccions dels Museus de la Xarxa d’Art de Catalunya, on hem traçat una línia entre els diferents autoretrats fets per dones. Són molt poques les artistes que es pinten pintant. Els primers quadres, de finals de segle XIX, incorporen el cànon pictòric del retrat. Però quan l’autorepresentació per part de les artistes es fa plenament plural expandint la mateixa noció d’autoretrat és a partit dels anys seixanta. És evident que el feminisme hi ha tingut molt a veure, però també la idea d’un subjecte porós vinculat a la postmodernitat i la llibertat associada a l’art contemporani.

Autorepresentar-se no és fàcil, fins i tot en el temps del selfie. A més de l’habilitat tècnica, cal una certa honestedat psicològica: encertar a construir una imatge de mi on em reconegui. No cal dir que en aquest procés, el rostre s’emporta el tall més gros del pastís, i amb el rostre, la mirada, és clar. Però aquesta només és la punta de l’iceberg de l’autorepresentació. Us convidem a resseguir algunes de les seves derives, avisant del perill performàtic de la imatge pròpia: no fos cas que dient com soc, m’hi acabés assemblant.

Anatomies

Són molts els retrats que, seguint el cànon de la tradició, es concentren en el rostre i la mirada, tot buscant allò que els és propi. Pepita Teixidor, Trini Sotos, Maria Teresa Ripoll, Maria Noguera, Joaquim Casas i Ana Maria Smith han pres aquesta opció. No tenim cap figura completa; com a molt, retrats de tres quarts. Com tampoc tenim cap cos fragmentat fins ben avançat el segle XX, quan, en una clara metonímia, les artistes decideixen prendre una part pel tot. Mans, peus, pits, cor, pulmons i altres anatomies centren els treballs d’Ana Sánchez, Ester Fabregat o Laura Cirera. És el cos fragmentat del subjecte contemporani? O és l’essencialitat prehistòrica que tan bé invoca Ana Mendieta amb el seu autoretrat en una fulla?

Un jo biogràfic

A vegades l’anatomia no és suficient i emergeix un jo biogràfic. Un jo que no es reconeix en el moment congelat i s’ubica en la temporalitat de la vida. Són els retrats en què s’explica una història de vida i en què la imatge pròpia es construeix com un relat: és el retorn de la Fina Miralles o la joventut fotografiada de Cristina Núñez. És el vincle amb la mare evocat per Ana Marín, el diàleg amb el pare d’Andrea Lerín, la maternitat uterina de Mari Chordà, l’àlbum familiar de Carme Coma i Montse Gomis o la figura de la germana de Barbara Stammel. En unes i altres, hi ha un subjecte llençat al temps i a la trama, inesgotable, de relacions i vincles.

Reverberacions del jo

Cap al 1899, Lluïsa Vidal es retrata a Barcelona amb la paleta, el pinzell i una bata de treball. A banda de la seva reivindicació del dret de les dones a fer de l’art una professió, és interessant veure com sovint el jo s’explica tot mostrant en quina activitat es reconeix. Altres artistes s’han retratat a l’estudi, com Núria Batlle, si bé entre un estudi i un altre hi ha 101 anys de distància. En lloc de l’estudi, Neus Buira ens mostra aquest àmbit associat al descobriment i al viatge interior que és la biblioteca personal, i Lara Almarcegui el seu treball a l’hort com un projecte de creixement propi i social. I si parlem d’extensions o reverberacions del jo, no hi podia faltar l’espai domèstic, denunciat en aquest cas per Martha Rosler.

Cossos intencionadament polítics

En l’exercici de l’autoretrat, hi ha qui defuig la introspecció i entén el cos no com un organisme natural sinó com un artefacte resultat de l’arquitectura social. És en aquest paradigma on es situen algunes de les pràctiques artístiques contemporànies, que sotmeten a crítica la mateixa noció d’identitat. Són els cossos intencionadament polítics de Núria Güell, que investiga en la ciutadania del jo a través de la idea de pàtria, i de Jo Spence, que revoca l’imaginari pictòric de la maternitat. És la denúncia del patriarcat en l’àmbit de l’art per part de les Guerrilla Girls, les alteritats demonitzades de Marina Núñez i el plaer negat invocat per Ana Laura Aláez. Finalment, i amb molta ironia, Esther Ferrer desmunta el mite de la nuesa com el lloc privilegiat de la intimitat.

El cos absent

Certament, la natura, les veritats matemàtiques o l’inconscient van més enllà de la pròpia individualitat i tanmateix, la constitueixen. És això el que posen de manifest algunes formes de representació que dilueixen la presència física fins a fer-la desaparèixer o la posen en diàleg amb elements naturals i realitats que ens sobrepassen. És el jo oníric d’Itziar Okariz o transformat en una xemeneia endevinadora de la Denys Blacker. És també la geometria universal d’Àngels Ribé o el retorn a alguns elements primigenis com arbre o palla de Fina Miralles. Unes i altres, acaben diluint la mateixa presència humana fins a esborrar-la.