Comissariats en línia

La Xarxa de Museus d’Art aposta per obrir un espai amb comissariats en línia per tal d’oferir nous formats de difusió de les col·leccions de tots els museus que en formen part. Aquest espai ha de permetre que, segons cada comissariat, es construeixin relats molt diversos i es facin aflorar lectures múltiples a partir de la totalitat de les col·leccions. Alhora, també permetrà difondre el sentit i el valor de la col·lecció conjunta d’art de Catalunya.

Som qui som, som com som

Estètiques i dissidències queer als museus de la XMAC és una exposició sobre com l’art se’n fa ressò de tantes maneres de sentir i de sentir-se, en un recorregut que celebra la diversitat afectiva i sexual de la naturalesa humana, convidant-nos a veure’ns reflectits als nostres museus

Homo socialis: sense restriccions

El recorregut expositiu vol ser una evocació de la interacció social “pre-pandèmica” sota formes diverses d’ocupació de l’espai. La festa com a ritual, subversió i cohesió identitària, el carrer viscut en la seva dimensió més lúdica o reivindicativa, la comensalitat com a espai-temps de convivència, el “ser en relació”… Tornarem a fer-ho? Tornarem a ser?

Mirar amb altres ulls

Viatge per la col·lecció de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya amb l’objectiu -seguint l’esperit de la cita de Proust- de mirar el món a través dels ulls (de les obres) dels artistes: veure allò que ells veien i sentir allò que ells sentien amb l’esperança d’ampliar la nostra percepció de l’univers a través de la seva mirada.

1000 maneres de morir en un museu d’art

Els 22 museus de la XMAC ens mostren obres de totes les èpoques i estils, dels frescos medievals fins al còmic, tot passant per la mitologia renaixentista i barroca, el paisatgisme romàntic, el gravat popular o la instal·lació conceptual. Hi ha més maneres de morir que no pas de néixer.

Ulls confinats

Ulls confinats, escenifica una situació d’urgència amb els arxius dipositaris dels museus. Respon a un seguit de qüestions que em vaig fer, intuïtivament, el primer mes del confinament per Covid-19. L’intent de posar imatges al que va succeir, amb l’esperança dipositada en les obres que s’han materialitzat durant aquest període.

Tresors de terres remotes

Les dones i homes de l’Edat Mitjana sentien fascinació pels objectes exòtics. Les rutes comercials van afavorir que icones bizantines, productes de metal·listeria, orfebreria, escultures o pintures arribessin a Catalunya. Avui, els museus de la XMAC presenten alguns d’aquests tresors de terres remotes conservats a les seves col·leccions.

Maneres de dir jo

No és cert que les dones no s’hagin autoretratat. Si bé se les ha presentat majoritàriament com a objectes i poques vegades com a subjectes, quan s’han situat en el lloc de la creació, la pregunta pel jo ha estat una de les seves prioritats, com aquesta exposició vol mostrar.

Una rapsòdia visual

Una rapsòdia visual és un passeig per una trentena d’obres dels museus de la XMAC, que fa anar de la mà música i arts visuals. En un recorregut eclèctic i atemporal i una estructura propera a una rapsòdia, hi trobareu àngels, músics, ballarins, silencis i harmonies ocultes en les formes.